Help, mijn teams willen een Scrum Master!

Ok, je teams vragen om een Scrum Master, maar wat brengt die persoon dan extra naar de teams? Moet je iemand extern inhuren, of juist niet? En hoe scheid je het kaf van het koren? In dit artikel lees je de afwegingen die je kunt maken rondom dit vraagstuk en geef ik tips rondom de selectie van en het succesvol aanstellen van een Scrum Master.

Waarom zou je een Scrum Master aanstellen?

  Vanaf de buitenkant gezien, is de Scrum Master degene die de vergaderingen regelt, zorgt draagt dat gesprekken niet ontsporen en dat een vergadering op tijd afgerond is. Daarnaast loopt hij/zij rond met een stapel post-its en whiteboard markers. Meestal zijn dat echter niet de redenen dat een team een Scrum Master zoekt. De Scrum Master is ook de olie in de motor, degene die subtiel aan het stuur zit om de auto op de weg te houden en waarschuwt voor obstakels. Hij/zij is ook dagelijks bij een team betrokken, maar heeft zelf geen functionele of technische inbreng. Hierdoor is de Scrum Master de betrokken én onafhankelijke derde en kan daardoor het team objectief een spiegel voorhouden. Daarnaast is de Scrum Master het geweten van het team en degene die – in het heetst van de strijd – het einddoel in het vizier houdt. En natuurlijk houdt de Scrum Master een vinger aan de pols bij de teamleden, maakt van een groep mensen een hecht team en beschermt het team tegen de grote boze buitenwereld. Omdat het bijsturen subtiel gebeurt, is het soms lastig te zien. Conflicten tussen teamleden worden besproken voordat het escaleert en als de PO (Product Owner) de controle dreigt kwijt te raken, staat de Scrum Master klaar met raad en daad. Hoe hoger de senioriteit van de Scrum Master, hoe vroeger er in het voortbrengingsproces wordt bijgestuurd. Een junior werkt vooral met een team en hun PO. Een medior kan meerdere teams helpen waarbij hij/zij ook de samenwerking tussen teams kan oppakken. Een senior kijkt daarbij ook nog naar het management en de business. Dus wanneer is een Scrum Master succesvol? Als medewerkers elkaar gemakkelijk opzoeken en soepel samenwerken, teams transparant en voorspelbaar zijn, PO’s zich kunnen concentreren op waarde leveren en er nagenoeg geen escalaties zijn.

  Scrum Master: extern inhuren of toch aannemen?

  Een goede Scrum Master is, in mijn ogen, bezig met het implementeren van een praktische vorm van Scrum. Dat is inclusief het goed beleggen van eigenaarschap en alles in het werk stellen om de teams zo gemotiveerd en efficiënt mogelijk aan het werk te houden om maximale waarde te leveren. In sommige, wat meer klassieke, organisaties kan dit botsen met de gevestigde orde. Ook als ITIL of PRINCE2 veel gebruikte methodes zijn, gaat de implementatie van Scrum wrijving opleveren.

  Verschil klassieke en Agile organisaties

  Bij klassieke organisaties zie je veel ‘command and control’, de informatie gaat van de werkvloer naar management en daar worden de beslissingen genomen. Bij Scrum gaat het andersom, daar gaat het beslissingsrecht naar degene die de informatie heeft.

  Als voorbeeld het in productie nemen van een stuk software. In een klassieke organisatie bestaat er zoiets als het Change Advisory Board (CAB), alle teams leveren informatie aan over wat ze in productie willen zetten en het CAB bepaalt of en wanneer.

  Bij Scrum bepaalt het team dat zelf en dragen daarmee ook de verantwoordelijkheid. Omdat ze verantwoordelijk zijn, implementeren ze ook risico mitigerende maatregelen (zowel technisch als procesmatig), regelen de communicatie en verzorgen eventueel de standby.

  In zulke situaties is een externe Scrum Master inhuren misschien handiger. Als externe is hij/zij veel ongevoeliger voor politiek of teveel bezig met het werken aan een eigen carrière. Met andere woorden, een externe Scrum Master kan “baanbrekende” veranderingen begeleiden. Een interne Scrum Master daarentegen kent het bedrijf goed en kan daardoor een team veel beter faciliteren bij problemen die meer organisatorisch van aard zijn. Hou er rekening mee dat als een Scrum Master een zekere verbetering wil bereiken, maar constant tegen een glazen plafond aanzit, zijn intrinsieke motivatie eronder gaat leiden. Ook in dat soort situaties is een externe Scrum Master handiger.
  Wijnand Kroes

  Wijnand Kroes

  Scrum Master / Agile Coach

  Hoe beoordeel ik de Cv’s van Scrum Masters?

  Wat ik veel zie bij uitgezette vacatures en opdrachten dat er knock-out criteria zijn zoals de certificaten PSM1, PSM2 & SAFe. Nu hebben de meeste Scrum Masters de PSM1, maar Scrum Masters die al jaren bezig zijn, hebben niet altijd de tijd genomen om de andere certificaten te halen. Er is dus een kans dat je met deze knock-out criteria juist de ervaren mensen buitensluit.
  Als ik een collega Scrum Master moet inhuren, is mijn CV beoordelingsproces als volgt:

  • PSM1 en andere certificaten. Afhankelijk van de omgeving kan een Scrum Master andere certificaten halen die hem/haar in een specifieke situatie konden helpen.
  • Reistijd niet meer dan een uur. Ook al is er een regel van 2 dagen naar kantoor, als een Scrum Master meerdere teams heeft, is het mogelijk dat hij/zij 4 dagen naar kantoor komt.
  • Opdrachten op het CV moeten langer dan 9 maanden zijn, tenzij valide reden van niet
  • Zijn alle opdrachten hoofdzakelijk Scrum Master/Agile coach geweest?
  • Aantal jaar ervaring:
   o Junior, minstens 1 vorige klus
   o Medior, 3-5 jaar ervaring
   o Senior, 5+ jaar ervaring
  • Staat er bij de laatste opdracht(en) iets waarop hij/zijn trots is? Wordt er ingegaan op bijzonderheden?

  Waar ik niet naar kijk is in welke sector of met welke technologie de kandidaat in aanraking is geweest. De omvang van het bedrijf neem ik dan wel weer mee. Een Scrum Master die jarenlang met ontwikkelteams voor grote banken heeft gewerkt, gaat het uitstekend doen in een productiebedrijf met andersoortige teams. Een Scrum Master die echter altijd met kleine bedrijven heeft gewerkt, gaat het lastig krijgen bij een grote, wat trage organisatie.

  Conclusie

  Met de toename in zowel de vraag als aanbod in Scrum Masters zien veel teams en organisaties door de bomen het bos niet meer. Daarnaast zorgt een succesvolle Scrum Master voor het management vaak voor onzichtbare resultaten. Met dit artikel hoop ik daarover wat meer inzicht te hebben gegeven en houvast rondom het vinden en aanstellen van een Scrum Master. Mocht je behoefte hebben aan advies specifiek toegespitst op jouw organisatie en teams, neem dan contact op met Opinity. Wij geven graag advies en inzicht over wat het beste bij jouw situatie past.