Visie op DevOps

Bij Opinity geloven we in de kracht van happy & skilled developers. Wij cultiveren een engineering culture in het hart van de operatie en zo brengen we jouw business value stream in een stroomversnelling. Met meetbaar resultaat: jouw team kan vaker naar productie, leveren secure en betrouwbare code met minder fouten op en je hersteltijd wordt korter. Opinity belooft: snel efficiëntie in je DevOps-processen. Let’s go!

DevOps: het beloofde land?

DevOps is – net zoals agile – ooit als de oplossing voor al onze software delivery problemen in het leven geroepen. Al snel adopteerden teams en organisaties deze werkwijze in de hoop sneller, vaker en betere software releases te kunnen doen. Bij sommige organisaties bracht deze transitie de gewenste resultaten en zelfs meer waarde dan ze hadden kunnen voorzien. Walhalla!

Bij andere organisaties blijven die beloofde winsten achter. “Laten we DevOps gaan werken” werd voor sommige organisaties een manier om puur te kijken naar hoe er meer gedaan kon worden met minder resources. Er ontstonden onvoorziene problemen en struikelblokken. Er ontstaan silo’s tussen DevOps teams, cloud resource kosten lopen uit de hand en de beloofde groei blijft uit.

Doordat de teams vast komen te zitten in een vicieuze cirkel van te weinig tijd voor improvements, fixes en innovatie lukt het ook niet om samen met de rest van de organisatie de DevOps transitie voor hun organisatie succesvol uit te voeren.

Van DevFlops naar DevRocks: DevOps done right

Moeten we dan nu maar teruggaan naar waterval? Accepteren dat een succesvolle DevOps organisatie alleen weggelegd is voor die software enterprises met alle budget en kennis in huis? Natuurlijk niet!

De concepten rondom DevOps kunnen voor de kleinste softwareontwikkelorganisaties nog steeds zorgen voor meetbare resultaten en hogere output en waarde.

Hoe? Daar helpt Opinity je bij!

Lessons learned

Juist door gebruik te maken van lessons learned uit de enterprise-wereld kunnen wij jouw organisatie behoeden voor de valkuilen onderweg.

Wendbaarheid

De wendbaarheid van jouw organisatie is een grote pre. Samen met onze flexibele inzet en mogelijkheden orgen we ervoor dat jouw orgnisatie een lean, mean software-ontwikkel-machine wordt.

Passend en pragmatisch

Volledig toegespitst op jouw unieke organisatie.

Engineering culture creëren

Jouw mensen, onze mensen: samen gaan we die waarde harnassen en gebruiken om tot een succesvolle en verrijkende DevOps organisatie te komen. Organisaties bestaan uit mensen, en zij zijn de sleutel tot succes.

Meetbaar resultaat met DORA

Met extra kennis, expertise en een stukje inzicht op basis van bewezen metrics.

Interesse gewekt? Neem contact op met Opinity

6 + 3 =